Serveis Diocesans

Patrimoni cultural

PATRIMONI CULTURAL
C/ Santa Maria, 1 - 08500 VIC
Tel. 93 883 26 55 Fax 93 889 43 89
Delegat Episcopal: Mn. Josep M. Riba

Comissió Diocesana per al Patrimoni Cultural
Mons. Fèlix Guàrdia, Dr. Josep M. Gasol, Dr. Antoni Pladevall,
Mn. Josep M. Riba, Llic. Narcís Riba, Sr. Dani Font

Arxiu i Biblioteca Episcopal
Director: Dr. Miquel dels Sants Gros

www.abev.net

Museu Episcopal
Junta de govern

President: Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic
Vice-president primer: Hble. Sr.  Santi Vila, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Vice-president segon: Il·lma. Sra. Anna Erra, Alcaldessa de Vic
Vice-president tercer: Llic. David Compte, vicari general de la diòcesi de Vic
Vocals: Llic. Santiago Alcolea, Sr. Antoni Ylla, Sr. Xavier Tornafoch, Sra. Montserrat Orriols, Mons. Fèlix Guàrdia, Dr. Pere Soler, Sr. Jusèp Boya, Sra. M. Àngels Blasco i Sra. Susagna Roura
Secretari: Dr. Pere Soler
Director: Mn. Josep M. Riba

www.museuepiscopalvic.com

Altres museus de l’Església


Igualada, Santa Maria: Instal·lació permanent "Fulgentia"

C/ Santa MAria, 8

L'Estany: Museu

Plaça Monestir, 4
Lluçà: Museu

Casa Rectoral
Manresa, Santa Maria de la Seu: Museu

Baixada de la Seu, 1

Olost: Museu

Pl. Major, 9
Oristà: Museu

C/ Roqueta, 3

Ripoll, Santa Maria: Museu

Pl. Monestir
Sallent: Museu del P. Claret

C/ Àngel Guimerà, 11

Sant Joan de les Abadesses: Museu

Pg. del Comte Guifré, 8
Vic: Museu claretià

C/ Sant Antoni M. Claret, 8

Centre de Difusió Cultural del Bisbat - L’albergueria
C/ de L’albergueria, 1 - 08500 VIC
Tel./Fax 93 889 18 57
Director: Mn. Josep M. Riba
Membres de la Comissió: Sra. Núria Barniol, Sr. Dani Font, Sra. Montserrat Orriols, Sra. Fina Valldaura

albergueria@bisbatvic.com