Serveis Diocesans

Centres de formació

CENTRES DE FORMACIÓ DIOCESANS

SEMINARI DIOCESÀ
Rda. Camprodon, 2 - 08500 VIC
Tels. 93 886 15 55 - Fax 93 889 19 09
seminarivic@seminarivic.cat
Rector: Rvd. Llic. Jaume Casamitjana

Col·laborador del Rector del Seminari per a la tasca de formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral de les vocacions sacerdotals que es donen en l'edat adulta: Llic. Jordi Castellet (2005)
Gerent de l’edifici: Sr. Raimon Casals
Bibliotecari:
Centre d’acolliment per a estudiants universitaris:

Director: Sr. Raimon Casals

INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES
Erigit per la Congregació per a l'Educació Catòlica el dia 31 de maig del 2010,

vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya

Rda. Camprodon, 2
Seminari Diocesà - 08500 VIC
Tel. 93 886 15 55 - Fax 93 889 19 09
secretaria@iscrvic.org
www.iscrvic.org/

Horari de Secretaria: De dilluns a dijous de 16'00 a 20'15 h.

Horari lectiu:

Vic, de dilluns a dijous de 18'30 a 21'45 h.

Manresa, divendres, de 18'30 a 21'45 h.

Autoritats comunes amb la Facultat de Teologia de Catalunya

Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya: Excm. i Rvdm. Lluís Martínez Sistach

Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya: Dr. Armand Puig

Autoritats pròpies

Moderador: Rvdm. Mons. Romà Casanova

Directora: Dra. Begonya Palau

Vicedirector: Rvd. Llic. Jaume Casamitjana

Consell Permanent

Dra. Begonya Palau

Rvd. Llic. Jaume Casamitjana

Dr. Rodolf Puigdollers

Dra. Rosa Carrera

Llda. Empar Escalé

Josep Planas

Rvd. Dr. Armang Puig, Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya

Consell d'Institut

Dra. Begonya Palau

Rvd. Llic. Jaume Casamitjana

Dra. Rosa Carrera

Dr. Xavier Marin

Dr. Rodolf Puigdollers

Llda. Empar Escalé

Sr. Josep Planas

Dr. Marc Sureda

Rvd. Dr. Armand Puig (Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya)

Rvd. Llic. Joan Mir (Delegat del Moderador)

Professorat

a) Professors estables

Dra. Rosa Carrera (Àrea Teologia Dogmàtica)

Dr. Xavier Marin (Àrea Filosofia)

Dra. Begonya Palau (Àrea Sagrada Escriptura)

Dr. Rodolf Puigdollers (Àrea Teologia Moral-Pastoral)

Dr. Marc Sureda (Àrea Humanitats)

b) Professors no estables

Rvd. Llic. Xavier Bisbal

Llda. Ester Busquets

Rvd. Llic. Jaume Casamitjana

Llic. Eduard Casserras

Rvd. Llic. Jordi Castellet

Dr. Jordi Collet Sabé

Rvd. Llic. David Compte

Llda. Empar Escalé Matavacas

Rvd. Llic. Jean Hakolimana

Rvd. Llic. Josep Maria Masnou

Dr. Xavier Melloni Ribas, S.I.

Rvd. Llic. Joan Mir Tubau

Rvd. Llic. Pere Oliva March

Dr. Joan Ordi Fernáncez

Llic. Constantino Pérez de Diego

Llic. Abel Pié Lacueva

Dr. Ramon Rial Carbonell

Rvd. Dr. Xavier Romero Galdeano

Rvd. Llic. Joan Torra Bitlloch

Rvd. Dr. Miquel Tresserras Majó

c) Convidats

Rvd. Llic. Joan Baburés Noguer

Lda. Núria Caum Aregay

Dr. Rafael Ginebra Molins

Dra. Irene Llop Jordana

Lda. Rosalia Massuet Pascual

Llic. Abel Miró Comas

Llic. Lluís Ruiz Brichs

Llic. Pere Tió Puntí

Llic. Ramon Torné Teixidó

Administrador: Sr. Raimon Casals

Secretària: Sra. Dolors Serra

ESCOLA DIOCESANA D'EVANGELITZACIÓ

Igualada, Manresa i Vic

Tel. 93 883 26 55

Director: Mn. David Compte

CENTRE DE PENSAMENT CRISTIÀ - MANRESA
C/ Era del Firmat, 1-3 - 08241 MANRESA
Tel. 93 875 32 14
Director: Llic. Josep Maria Masnou

ESCOLA DE FORMACIÓ CRISTIANA - SEUS DIVERSES
Director: Dr. Josep Castanyé

ESCOLA DE FORMACIÓ DE LAICS

Ronda Camprodon, 2 - 08500 VIC
Tel. 93 883 26 55 - Fax 93 889 43 89
Director: Rvd. Llic. David Compte

 

CENTRES DE FORMACIÓ INTERDIOCESANS

SEMINARI MAJOR INTERDIOCESÀ
C/ Casp, 49 - 08010 BARCELONA
Tel. 93 265 22 26
Fax 93 265 15 52

Fundació Seminari Major Interdiocesà
Bisbe delegat: Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell
Representant del Bisbat de Vic: Sr. Joan Carles Carles
Rector: Mn. Norbert Miracle (Tarragona)
Vice-rector: Rvd. Llic.  Jaume Casamitjana (Vic)
Equip ampliat: Mn. Ignasi Navarri (Urgell), Mn. Jordi Font (Girona), Mn. Josep M. Vilaseca (Solsona)

Administració: Sra. Teresa Jiménez

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
C/ Diputació, 231 - 08007 BARCELONA
Tel. 93 454 16 00
Fax 93 451 52 12
Professor del Bisbat de Vic: Llic. Joan Torra
Professors emèrits: Dr. Antoni Pladevall, Dr. Miquel dels Sants Gros, Dr. Josep Castanyé